COVID-19

COVID-19 / CORONAINFORMATION 

Kære Børn, unge og forældre


Som følge af regeringens udmelding omkring Corona-virus forbereder vi en organiseret nedlukning af samtlige fritids- og ungdomsklubber i FCBH, med fuld effekt fra mandag d. 16. marts og frem til - Se nedenstående


Vi følger anbefalingen om, at så vidt det er muligt, at samtlige børn og unge bliver hjemme i dag og i morgen fredag. (d. 12.-13. marts.)
Hvad har det af betydning?


Dette er en helt ekstraordinær og svær situation og vi opfordrer til tålmodighed i forhold til hvordan vi kommer til at løse de konkrete opgaver og udfordringer.


Vi er i tæt samsamarbejde med børne- og ungeforvaltningen og så snart vi har nyt vil der løbende komme opdateringer her på hjemmesiden til jer.


Skulle i have spørgsmål er i velkommen til at kontakte os på mail: info@fcbh.dk så vil i blive kontaktet hurtigst muligt.

OPLYSNING


Sundhedsstyrelsen har også lavet en side, hvor man kan få svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus som du finder her.

OPLYSNING


Du kan finde alle samlede oplysninger om Covid-19 / Corona på denne side.Lukning


Til og med 2. Påskedag

den 13. april.


Ved evt. nødberedskab, læs nedenstående. 

Seneste nyt


Herunder vil der løbende komme nye og relevante oplysninger

14/3/20 Nødberedskab


Klubbernes personale indgår som en del af nødberedskabet, da de opsøgende medarbejdere i denne situation vil have en tryghedsskabende funktion, når skoler og institutioner er lukkede.

FCBH har derfor i de kommende to uger afsat 7 medarbejdere med ude-gående funktion til at varetage dialogen med unge i gadebilledet.


Oplever borgere i den kommende periode utryghedsskabende aktiviteter og- eller forsamlinger kan Du/I kontakte Centerleder Henrik Pallisgaard på mail leder@fcbh.dk

Det er vigtigt at pointere, at de ude-gående medarbejdere varetager en tryghedsskabende funktion og IKKE agerer ift. opgaver, der har politimæssig karakter.

19/3/20 Hvad kan man lave, når man er hjemme?


Skoler og institutioner er lukket. Arbejdspladser sender de ansatte hjem. Over hele landet opfordres folk til at undgå social kontakt. Men hvad skal man så lave? DR.dk har samlet en række tips til dig. 


https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/corona-hjemme-aktiviteter

25/3/20 Forlængelse af nedlukning til og med 2. Påskedag den 13. april


Regeringen har nu forlænget lukningen af institutioner og skoler indtil videre frem til og med mandag den 13. april. Ved at lukke er det håbet, at vi kan undgå at smitte hinanden - og undgå at udsætte vores svage og syge for smitte.


Som det ser ud nu, mødes vi først efter påske, men det er vigtigt at holde sig opdateret her på hjemmesiden.


Allerede efter den første uge har I nok oplevet, at det er lang tid for børnene at undvære deres kammerater, og det er lang tid for mange af jer forældre at skulle balancere en hverdag med både hjemmearbejde og børnepasning.


Tak for jeres måde at håndtere det på og for jeres opbakning. Den håber vi fortsat på, nu hvor vi skal holde ud nogle uger endnu.


06/04/20 Uvist genåbningsdato


Kære forældre

 

Vi kender endnu ikke de nationale planer for at genåbne daginstitutioner og skoler. Vi har tidligere meldt ud, at vores institution er lukket til og med mandag den 13. april, men som det ser ud nu, forventer vi ikke at åbne normalt på den anden side af påsken.

 

Indtil andet bliver meldt ud, skal I derfor regne med, at institutionen fortsat er lukket fra tirsdag den 14. april og de efterfølgende dage. 


Hvis der sker ændringer, skriver vi til jer her på hjemmesiden.

 

Rigtig god påske

16/0420 Genåbningsoversigt

for skolerne i Brønshøj-Vanløse


Bellahøj Skole:

Torsdag d. 16.04.20  for 0. og 1 årgang samt M-hold.

Fredag d. 17.04.20  for 2. og 3. årgang.

Mandag d. 20.04.20  for 4. og 5. årgang

 

Brønshøj Skole

Onsdag d. 15.04 for 0..-1. årgang 

Fredag d. 17.4 for 2.-3.  årgang

Mandag d. 20.4 for 4.-5. årgang

 

Damhusengens Skole

Torsdag den 16.4 for 0.3.og 5. klasser

Mandag den 20.4 for 1,2 og 4 klasser

 

Husum Skole

Onsdag de 15.4. for 0.og 1

Fredag den 17.4.for  2. og 3. klasserne

Mandag den 20.4 for  4. og 5. klasserne

 

Katrinedals Skole

Torsdag d. 16.4 for  0.-3..årgang

Fredag d. 17.april  for 4.-5. årgang

 

Kirkebjerg Skole

Almen

Onsdag den 15. april for 0., 1. og 4. årgang

Fredag den 17. april for skolestart for 2., 3. og 5. årgang

Specialklasserækken

Opstarter i perioden fra torsdag den 16. april  til mandag den 20. april

 

Korsager Skole

Onsdag 15.4 for  0.-1. klasse

Fredag 17.4 for  2.-3. klasse

Tirsdag 21.4  for  4.-5. klasserne

 

Rødkilde Skole

Torsdag den 16.4 for 0. årgang

Fredag d. 17.04. for 1. - 2. årgang

Mandag den 20.04. for 3. 4. og 5. årgang

 

Tingbjerg Skole

Onsdag den 15.04.20 åbner for 0.-5- årgang

28/05/20 Klubben åbner igen tirsdag d. 2. juni

 

Kære børn, unge og forældre


Klubbernes genåbningsplaner er godkendt og derfor er det med stor glæde at meddele, at klubberne åbner igen tirsdag d. 2. juni 2020.


Genåbningen af fritidscenteret og klubtilbuddet til jeres børn og unge, sker dog under lidt andre rammer end klubbens normale drift.


I vil modtage mere information fra jeres respektive klubber i løbet af disse dage. 


Vi ser frem til kommende arbejde men har også brug for jeres forståelse, da vi ikke før har arbejdet med denne organisering og struktur. Vi gør vores bedste til, at jeres børn/unge får et fritidstilbud med højt humør, trivsel og fede fællesskaber.14/03/20 Nødpasning


Nødpasning er ikke gældende for 10-18 års almen-området hvorfor Fritidscenteret ikke er en del af dette beredskab.


Har man mindre søskende i dagtilbud skal den lokale institutionsleder kontaktes.

19/3/20 Eksamens træning

25/3/20 Pas godt på jeres børn


For mange børn kan det være svært at lære den nye hverdag at kende. Der er nye regler, ikke så mange legekammerater, og så skal man vaske hænder hele tiden.


I kan finde gode råd om legeaftaler og hygiejne her: www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hvordan-skal-man-som-foraeldre-forholde-sig-til-boern-og-legeaftaler_


Corona-virus kan også give anledning til mange spørgsmål hos børnene - spørgsmål, som de ikke selv kan finde svar på. Det kan derfor være en god ide at snakke med jeres børn om deres bekymringer.


På dette link kan I finde gode råd: www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-om-ny-coronavirus


Vi håber, at I alle kommer igennem de kommende uger på bedste vis.

13/04/20 Nyt om genåbning


Kære forældre, børn og unge
Københavns kommune er I fuld gang med at gøre klar til at åbne skole, fritidshjem og klub for
0. - 5. klasse.
Vi glæder os til at gense jeres børn og vi er ikke i tvivl om, at børnene gl æder sig til at se
klassekammeraterne og venner ne fra klubben igen.


I første fase af genåbningen vil klubberne i
Fritidscenter Brønsh øj Husum (FCBH) ikke åbne som I er vant til . Vi er blevet pålagt at indgå i skolernes heldagstil bud hvilket betyder, at det er den enkelte folkeskole, som sætter rammerne for hvad vi skal bidrage med.
Afdelingslederne af klubberne har hen over Påsken arbejdet intenst sammen med de lokale skoleledere, og er nu i gang med at lægge sidste hånd på de konkrete planer vedr. skoledel og fritidstilbud. Planerne for de enkelte klubber vil blive lagt på Tabulex når de er klar.


Klubberne er som tidligere nævnt ikke en del af genåbningsfase 1, men vi forventer at skulle stille lokalekapacitet til rådighed da skolerne kan blive udfordret mht. x antal børn pr. kvadratmeter (instruks fra Sundhedsstyrelsen).


Hvornår og hvordan næste fase vil komme til at forløbe ved vi endnu ikke, så 6. 7. klasse trin samt ungdomsklubber må væbne sig med tålmodighed. Vi skriver lige så snart vi ved
mere.

05/05/20 Overgang fra fritidsinstitution/KKFO til fritidscenter/klub


Datoen for overgang fra fritidsinstitution/KKFO til fritidscenter/klub er uændret. Børnene
fortsætter i et helhedstilbud, hvor personalet fra fritidscentret indgår. Når fritidscentrene
igen er almindeligt åbne, vil jeres børn blive introduceret til fritidscentret.26/05/20 Nyt om genåbning af klub


Kære Børn, unge og forældre.

 

Hermed seneste nyt omkring genåbning af klubben.

 

Vi er på nuværende tidspunkt i gang med, at udarbejde et genåbningsskema for hvordan Vi som fritids- og ungdomsklub kan åbne op igen. Når dette skema er udfyldt, fremsendes det til børne- og ungeforvaltningen og derefter skal det godkendes, inden vi må åbne op igen.

 

Vi håber og forventer, at kunne åbne op igen fra tirsdag d. 2 juni – dette er dog fortsat under forudsætning af forvaltningens godkendelse. Så snart vi ved mere, sender vi mere information ud til jer. Af denne information vil klubbens åbningstider fremgå, og under hvilke retningslinjer samt hvilke målrettede aktiviteter vi tilbyder, den enkelte årgang og klasse på dagen. Vi ser frem til at vende retur til en ”normal” dagligdag og til at kunne indkøre klubbens nye 3. klasser 😊

 

Indtil klubbens genåbning finder sted, vil klubben fortsætte dens arbejde som I kender det fra i dag, dvs. at klubben fortsat understøtter heldagstilbuddet for 3 årgang samt står for fritidsdelen for 4 + 5 klasse.

 

Grundlovsdag: klubben holder lukket d. 5 juni 2020

 

I hører fra os snarestCopyright @ All Rights Reserved

Godthåbsvej 253 . 2720 Vanløse  . Telefon 70 70 78 35 . E-mail: info@fcbh.dk