Medlemmer af bestyrelsen

pr. 1. okt. 2018

FCBHs ledelse består af en institutionsbestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en Centerleder, der under ansvar over for institutionsbestyrelsen varetager den daglige, administrative og pædagogiske ledelse og drift af institutionen.


Institutionsbestyrelsen består af 7-8 medlemmer, hvoraf flertallet er forældrevalgte.


Bestyrelsen mødes typisk 4-6 gange om året og påser, at FCBHs administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål.

Ønsker du at kontakte institutionsbestyrelsen henstilles der til at dette sker til formanden.


Bestyrelsesmedlemmer:

Peter

Skovhus

Formand

Forældre-

repræsentant

Porten - Brønshøj

Jeanette

Jeppesen

Næstformand

Forældre-

repræsentant

Porten - Brønshøj

Camilla

Torp-Smith

Medlem

Forældre-

repræsentant

Vika - Husum

Agnieszka

Nielsen

Medlem

Forældre-

repræsentant

Vika - Husum

Flemming 

Scholckmann Hermansen

Medlem

Forældre-

repræsentant

Klubtorama - Bellahøj

Peter 

Bækkel Heise

Medlem

Forældre-

repræsentant

Klubtorama - Bellahøj

Søren

Bot


Medlem


Særligt udpeget


Tore

Asbjørn NissenMedlemMedarbejder-

repræsentant


Ønskes det at kontakte bestyrelsen, kan det ske på: peter@fcbh.dk

Læs referater fra bestyrelsesmøder her

Copyright @ All Rights Reserved

Godthåbsvej 253 . 2720 Vanløse  . Telefon 70 70 78 35 . E-mail: info@fcbh.dk